Voor jou gevonden!

Er is de laatste tijd veel te doen om de verspreiding van ongewenste content via sociale media. Het Centraal Planbureau heeft gisteren een advies uitgebracht waarin wordt beschreven wat Nederland en Europa daar tegen kunnen doen. Centraal daarbij staat een vergunningenstelsel.

In het advies worden een vijftal maatregelen genoemd die samen volgens hoofdonderzoeker Bas Straathof van het CPB voorwaarden zijn om te voldoen aan de eisen van de vergunning. Allereerst vindt het CPB dat er meer transparantie moet komen over hoe de sociale media prioriteiten geven aan bepaalde berichten.

In het advies worden een vijftal maatregelen genoemd die samen volgens Straathof voorwaarden zijn om te voldoen aan de eisen van de vergunning.

Lees het hele artikel op NOS.nl