Dagboek

In de afgelopen jaren verloor wereldwijd 1/3 van de journalisten hun baan… nieuwsvoorziening en journalistieke invulling veranderen in hoog tempo. Tijdens #SXSW deelden onze Nederlandse Alexander Klöpping (Blendle), Elisabeth deMarse (The Street) en Sterling Proffer (Vice) hun visie over nieuwe business modellen binnen de journalistieke wereld.

 

Allereerst zijn technologische ontwikkelingen van groot belang. Die technologie kan veel mogelijk maken maar het vraagt de uitgevers en journalisten om de technologie te adopteren en nieuwe dingen uit te proberen. En dat is blijkbaar niet zo eenvoudig…

Klöpping, De Marse en Proffer zijn op dit gebied pioniers die heel goed snappen dat het anders moet. Blendle is een innovatief model om content per artikel te verkopen in Nederland dat inmiddels ook veel belangstelling vanuit het buitenland ervaart. Het model voorziet in een betalingsmodel dat de kleine betalingen afhandelt. Weliswaar kan dat micro payment model nog verfijnd worden maar is, mede gezien het succes van bijv. de iTunes, veelbelovend.

Elisabeth DeMarse heeft bewust gekozen voor focus gebieden in de nieuwsvoorziening maar die focusgebieden dan via alle platformen aan te bieden. Dat heeft behoorlijke implicaties voor de redactionele medewerkers. Zij moeten over veel meer skills beschikken. Redactionele medewerkers bij The Street zijn camera ready, hebben iets goeds te zeggen, kunnen dat naar social media vertalen, hebben kennis van SEO en video reportages.

 

En waar komt het geld vandaan in die nieuwe businessmodellen? De panelists zien 3 mogelijkheden, te weten: advertenties, de lezers (abonnement, betalen voor een artikel, betalen voor event) of andere geldbronnen zoals crowdfunding.

Van advertentie inkomsten verwachten de pannelists niet zoveel …. We citeren: “Advertising brings offline dollars – digital dimes – mobile penny’s”

 

Overduidelijk dat er nog flink wat gaat veranderen in de journalistieke wereld.