Voor jou gevonden!

WhatsApp werkt aan een optie waarmee gebruikers kunnen bepalen hoe de app met groepen omgaat. Zo kan de gebruiker straks aangeven dat hij nooit zomaar in een groep kan worden gezet, maar dat hij daarvoor eerst een uitnodiging wil krijgen.

De Group Invitation-optie verschijnt straks in de Privacy-instellingen. Gebruikers kunnen kiezen uit drie opties: Everyone, My Contacts en Nobody. Met de eerste optie werken groepsgesprekken hetzelfde als nu en worden gebruikers direct toegevoegd zonder waarschuwing, bij de andere twee opties krijgt de gebruiker eerst een uitnodiging.

Met de optie My Contacts kan de gebruiker altijd in groepen worden toegevoegd als de uitnodigende admin in zijn contactenlijst staat, anders krijgt hij of zij een uitnodiging. Bij Nobody krijgt de gebruiker altijd eerst een uitnodiging als een groepsadmin hem of haar wil toevoegen.

De uitnodiging verschijnt in een nieuw gesprek, waar de uitgenodigde twee opties heeft: accepteren of weigeren. Na 72 uur verloopt de uitnodiging en moet er een nieuwe worden verstuurd of kan gebruik gemaakt worden van een groepsuitnodiginglink. Die link werkt altijd, ongeacht de privacy-instelling.

Voor jou gevonden op AD.nl