SXSW

De Amerikaanse regering heeft in 1979 het National Intelligence Council geïnstalleerd als een soort intelligente community die op gebied van technologie, politiek, economie, bestuur, environment, gezondheid, demographics, veiligheid en ideeën en identiteit inzicht moet geven in keuzes en onzekerheden op de middellange (5 jaar) en lange (20 jaar) termijn. Carmen Medina (ex CIA), David Brin (futurist & schrijver), Suzanne Try (Office Director NIC) en Steve Weber (Professor Political Science bij Berkeley University) gaven een kijkje in de toekomst….
Wat zijn bijvoorbeeld de kansen en risico’s nu alle mensen over een smartphone beschikken en er allerlei technologie ontwikkeld wordt voor mobiel gebruik? En wat zijn economische onzekerheden? Om aannames te challengen en discussie uit te lokken over wat ons in de komende decennia te wachten staat heeft NIC vier scenario’s ontwikkeld:

  1. Op de rand van de afgrond

Wereldwijde politieke strijd tussen grootmachten verscherpt en overheden worden nerveus. Ze zoeken naar legitimiteit binnen de landsgrenzen om hun belangen in het buitenland te beschermen. Ze zijn erg bezig om te beïnvloeden met een toenemende kans op internationale conflicten.

Het toenemende risico van escalatie en conflict kan echter grootmachten alert maken op het ontwikkelen van vertrouwen wekkende maatregelen om controle te houden.

  1. Warm en Koud

Een mix van klimaatverwachtingen, actuele weerincidenten en uitbraken van ziekten zorgt dat organisaties in landen zich druk gaan maken hoe ze op deze situaties moeten reageren.

In sommige gevallen vragen natuurrampen of uitbraken van ziekten om internationale samenwerking en het ontwikkelen van gezamenlijke oplossingen.

  1. Trial en Error

Regeringen hebben soms hun handen vol aan het omgaan met economische en politieke instabiliteit zodat een groeperingen, populaire bewegingen, bedrijven, religieuze groepen, criminele groeperingen en extremisten de controle over hoofdtaken dreigen over te nemen met opeenvolgende bestuurlijke wijzigingen.

Sommige regeringen geven hun traditionele rol op om effectiever met de toenemende uitdagingen om te gaan.

  1. Agressieve honden

Een langdurige periode van beperkte economische groei, politieke instabiliteit in grote delen van de wereld maakt landen in zichzelf gekeerd en defensief. Meer nationalistische en meer gereguleerde politiek resulteert in een gemenere, meer gesegmenteerde wereld.

Wanneer staten in deze periode hervormingen en nieuwe technologie toepassen zijn ze in staat meer duurzame economische groei te realiseren.

 

Welk van deze scenario’s ons te wachten staat?….

De ervaring leert ons dat wanneer slechte dingen gebeuren mensen daar vaak in meegaan en niet tegen vechten. Zoals de kat en vis… de vis weet dat z’n soortgenoten opgegeten zijn door een kat, toch komt hij niet in opstand tegen de kat. Hij laat zich ook gewoon opeten.

Wil je meer weten over de toekomst en de NIC? volg dan hun Global Trends op Tumblr @nicglobaltrends