Een tip om zichtbaarder te worden op Facebook. Reageer als pagina op de berichten op pagin’s van anderen en like pagina’s als pagina. Dat is sinds kort gemakkelijker geworden op Facebook.