Net als een auto hebben ook jouw online kanalen regelmatig onderhoud nodig. Instellingen veranderen, teksten verouderen en regelmatig voegen Facebook, LinkedIn Twitter, Instagram, YouTube, etc. nieuwe functionaliteit toe of veranderen ze de afmetingen van de afbeeldingen op jouw kanalen. Ook is het van belang dat jouw kanalen cross mediaal goed verbonden zijn. Pas dan zorgen ze voor een goede vindbaarheid via Google.

De SocialMediaMonteur doet graag zo’n APK check van jouw volledige online landschap en levert een gedetailleerd rapport op met alle kengetallen en verbeterpunten. Je hebt dan een goed beeld hoe het met jouw online aanwezigheid gesteld is en een handige to do list en een nulmeting om de voortgang op te baseren.

In de standaard APK online onderzoekt de SocialMediaMonteur:

  • je website
  • je Facebook account/profile/pagina
  • je Twitter account
  • je Instagram account
  • je YouTube kanaal
  • je LinkedIn profile/pagina/groep.

Zijn er meerdere accounts of voldoen je accountnamen niet meer, dan adviseren we je graag hoe daar mee om te gaan en welke migratie mogelijkheden er zijn.